PALVELUKESKUKSET

Palvelukeskusten järjestämillä palveluilla pyritään ylläpitämään ja lisäämään asiakkaan toimintakykyä ja säilyttämään hänen omatoimisuuttaan.
Näin häntä autetaan asumaan ja selviytymään itsenäisesti mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Palvelukeskusten palveluista maksuttomia ovat askartelu, liikunta, kirjasto sekä erilaiset harraste-, virike- ja ajanvietetoiminnot.

Maksullisia palveluja ovat ateriapalvelut, sauna, uinti, pesula, jalkahoito ja kahvio.

Palvelut ja toiminnot vaihtelevat eri palvelukeskuksissa riippuen henkilökunnan määrästä ja tilojen koosta.

Palvelukeskusten toimintaan voivat osallistua asiakaskorttiin oikeutetut oululaiset eläkeläiset. Asiakaskortin myöntää palvelukeskuksen johtaja.

 


PALVELUKODIT

Villa Viklo
Hanhitie 15
90150 OULU
puh. 044-7035130

Saran Siipi

Koulukatu 4
90100 OULU
puh. 044-7035264

Castell-koti
Ranta-Kastellintie 6
90230 OULU
puh. 044-7035198

Hollihaan palvelukoti
Kiilankatu 9
90120 OULU
puh. 044-7035259
Puistokoti 08 535 8701

Kiilakoti    08 535 8702


Uittokoti
Merikotkantie 3, 90250 OULU
puh. 044 703 5205

 

Palvelukodit tarjoavat kodinomaisen asuinympäristön niille muistisairaille ja/tai fyysisesti huonokuntoisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Palvelukotien asukkaat valitsee Oulun kaupungin moniammatillinen SAS-työryhmä.

 

Lisätietoja palvelukoteihin hakemisesta antaa:
Sosiaali ja terveyspalvelut/palvelukodit

 


PALVELUTALOT

Palveluasuminen perustuu asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaiseen asumiseen.
Keskustan, Höyhtyän, Koskelan palvelutalojen ja Maikkulan Toivon ja Nestori ja Klaara-kodin ja Fanni ja Jalmari-kodin asunnot sekä osa Tuiran palvelutalon asunnoista ovat valtion lainoittamia vuokra-asuntoja.
Asukkaaksi valittavan tulot ja omaisuus eivät saa ylittää
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamia varallisuusrajoja.

Tuiran palvelutalon asunnoista osa on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, joissa asukkaaksi hakevan tuloille ja omaisuudelle ei aseteta rajoja.

Tuiran palvelutalon asunnot ovat tarkoitettu lähinnä veteraaneille ja Maikkulan Toivon asunnot sotainvalideille.

Kaikissa palvelutaloasunnoissa on turvapuhelin.
 

Asukas voi käyttää palvelukeskusten palveluja ja ostaa tarvitsemansa kotihoidon yksityiseltä tai kunnalliselta palveluntuottajalta.

Tietoja palveluasuntoihin hakemisesta antaa asuntosihteeri Marianne Toikka
Puh. 044
703 5261
marianne.toikka@oulunpalvelusaatio.fi

 

ETUSIVULLE                  PALVELUKESKUKSET                    PALVELUKODIT                   PALVELUTALOT

Copyright 2009 Oulun Palvelusäätiö