Haku päällä! Olisitko kiinnostunut työskentelemään meillä? Lue lisää >

Palveluja ikäihmisille

Palvelusäätiön tarkoituksena on tuottaa vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja muiden niihin rinnastettavien erityisryhmien asumis- ja oheispalveluja. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa ylläpitämällä palvelutaloja ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä. Säätiö tuottaa niissä hoito- ja huolenpitopalveluita sekä ateriapalveluita.

Visio

Oulun Palvelusäätiö mahdollistaa omalta osaltaan oululaisille iäkkäille aktiivisen, osallistuvan ja turvallisen elämän.

Arvot

  • hyvä elämä - asiakaslähtöisyys

  • itsemääräämisoikeus - kunnioitus

  • luotettava asiantuntija - luotettavuus ja osaaminen