Hallintotoimisto suljettu  maanantaina 30.4.2018.

Oulun Palvelusäätiön palvelukeskuksiin, palvelukoteihin ja kotihoitoihin palkataan kesätyösetelin saaneita nuoria töihin avustaviin tehtäviin. Ota yhteyttä työyksiköiden johtajiin 30.4.2018 mennessä. Yhteystiedot löydät Oulun Palvelusäätiön kotisivujen yhteystiedot -sivulta.

Palveluja ikäihmisille

Palvelusäätiön tarkoituksena on tuottaa vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja muiden niihin rinnastettavien erityisryhmien asumis- ja oheispalveluja. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa ylläpitämällä palvelutaloja ja keskuksia sekä tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Säätiö tuottaa niissä hoito- ja huolenpitopalveluita sekä avopalveluina omatoimisuutta tukevia, toimintakykyä ylläpitäviä sekä kuntouttavia palveluita.

Visio

Oulun Palvelusäätiö mahdollistaa omalta osaltaan oululaisille iäkkäille aktiivisen, osallistuvan ja turvallisen elämän.

Arvot

  • hyvä elämä - asiakaslähtöisyys

  • itsemääräämisoikeus - kunnioitus

  • luotettava asiantuntija - luotettavuus ja osaaminen