Palveluja ikäihmisille

Oulun Palvelusäätiö on perustettu vuonna 1982. Säätiön tarkoituksena on tuottaa vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja muiden erityisryhmien palveluja.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa ylläpitämällä palvelutaloja, palvelukoteja sekä palvelukeskuksia ja tuottaa niissä ikääntyvälle väestölle omatoimisuutta tukevia, toimintakykyä ylläpitäviä ja kuntouttavia palveluja.

Säätiöllä on palvelutaloasuntoja 491 kappaletta.

Oululaisille eläkeläisille ja vanhuksille avopalveluja tuottavia palvelukeskuksia on viisi. Säätiöllä on palvelukeskusten ja palvelukotien palveluista ostopalvelusopimus Oulun kaupungin kanssa.