Alavalikko - palveluasuminen

Palveluasuminen

Palveluasuminen sisältää asumisen ja siihen liittyvät asiakkaan tarvitsemat palvelut. Osa taloista on palvelutaloja, joissa asukkaalla on oma huoneisto ja osa ryhmäasuntoja, joissa asukkaalla on kylpyhuoneella varustettu oma huone. Palveluasuminen jaetaan tavalliseen palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Tavallinen palveluasuminen (palvelutalot) on itsenäistä asumista palvelutalossa maksullisten tukipalveluiden turvin. Tukipalveluita on saatavilla palvelukeskusten yhteydessä sijaitsevissa palvelutaloissa. Tukipalveluita ovat ateria- ja siivouspalvelut, kotihoito sekä erilainen viriketoiminta.

Tehostettu palveluasumisessa (palvelukodit) henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.

Molemmissa asumismuodoissa vuokralaisen kanssa tehdään vuokrasopimus ja asumiseen on mahdollista saada Kelan asumistukea.